Alleen werk waarvoor kandidaten NIET zijn geslaagd kan op verzoek worden ingezien. Dit is in principe op het kantoor van het examenbureau. Een verzoek voor inzage kan ingediend worden binnen 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan per mail door insturen van een ingevuld inzageformulier met ondertekening. Binnen twee weken moet er een datum voor inzage vastgesteld worden. Voor het aanvragen van inzage kijkt u hier: 

Download
voorwaarden inzage
Inzien examenwerk - EXAMENBUREAU BRANDVE
Adobe Acrobat document 133.6 KB
Download
Aanmelden inzage formulier
Inzageformulier-2020 FINAL.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB