Examens                                                -         Examen doelstellingen

Ons examenbureau neemt het examen af voor

Een onafhankelijke, externe examencommissie, stelt de examens vast en beoordeelt deze. Examenbureau Brandveiligheid geeft geen opleidingen, zo wordt de onpartijdigheid gewaarborgd en is belangenverstrengeling onmogelijk. Wij werken aan persoonlijke aandacht en ontwikkelen examens voor personen die onderscheid weten te maken tussen theorie en achtergrond over brandpreventie en die dit ook begrijpen. De resultaten van onze examens koppelen we anoniem (uiteraard) terug aan de opleidingsinstituten zodat zij hun opleidingen inhoudelijk kunnen verbeteren. Op die manier vergroot de geschoolde kennis over brandveiligheid in Nederland. En dat is wat wij willen.

Visie

Onafhankelijk. Betrouwbaar. Persoonlijk. Flexibel. Dat is hoe wij bekend staan. Wij denken met jou mee voor net dat beetje extra service. Ons examenbureau is volledig onafhankelijk van opleiders. Hiermee garanderen we een waardevol diploma voor de professional die wordt (h)erkent in de markt van brandveiligheid. Onze diploma's zijn van grote toegevoegde waarde voor organisaties én de branche.

Examenbureau Brandveiligheid heeft als één van haar doelstellingen te streven naar meer onderbouwde kennis over brandveiligheid.  Zij wil ervaring en kennisoverdracht tussen kandidaten, opleidingsinstituten en markt stimuleren om een hogere mate van brandveiligheid in Nederland te bevorderen. Bovendien wil het examenbureau meer aantoonbare deskundigheid en een afname van het  aantal personen zonder vakopleiding ('specialisten' of 'meesters') die tegenover eindgebruikers beweren bekwaam te zijn op het gebied van brandveiligheid.

Wat zijn dat voor examens?

Voor ieder van de examens is zorgvuldig een  examencommissie samengesteld. Op basis van de curricula van de opleidingen wordt door hen een examen samengesteld dat deze toetst. De examenkandidaten krijgen ieder een uniek nummer. Hiermee is anonimiteit gegarandeerd. De examencommissies die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de antwoorden weten dus niet wie ze beoordelen. De BPD 2 opleiding is exclusief door de Brandpreventie Academy  gemaakt. Zonder praktijkervaring van kandidaten wordt het afgeraden om een BPD 2 examen te doen. Het examen Controleur Brandveiligheid Bestaande Bouw is eveneens aan te bevelen voor mensen met ervaring. De examens sluiten aan op de opleiding van de Brandpreventie Academy